VEGGILUSTRASJON

Oppdrag: NAV Sandnes

Oppdrag for NAV Sandnes, for å forbetre brukaropplevinga av lokalet deira. Sterke og leikne fargar saman med mennesker i rørsle er brukt for å gjere lokalet ljosare og varmare. Ved å bruke objekt på veggen som deler av illustrasjonen, blir den integrert i lokalet.
Samarbeidsprosjekt med Ingrid Rundberg.

foto av veggillustrasjon foto av veggillustrasjon detalj foto av veggillustrasjon detalj foto av veggillustrasjon gjennom dør