ENERGY CHANGER

Masterprosjekt

ENERGY CHANGER er eit produkt som transformerer aggresjonen din om til annan energi. Denne energien kan du bruke på ting som du syns er nyttig, som til dømes å lade mobilen din. Produktet minner om ein stressball, som du knip på når du er sint. Når du knip på ballen produserer du energi, samstundes som at produktet skil ut feromon som gjer deg roleg. ENERGY CHANGER er eit kritisk design-prosjekt, som stiller spørsmål ved kva for forhold me har til eigen aggresjon.
Under: Instruksjonsvideo, produktfoto og foto av utstilling.

foto: hand som plukker opp produktet foto: hand som held produktet foto: produkt i tranformator foto frå utstilling foto frå utstilling foto frå utstilling foto frå utstilling foto frå utstilling