MODIG!

Bachelorprosjekt

MODIG! er ein kampanje som skal fremme modighet hjå unge jenter til å ytre meiningane sine og vise engasjement. Kampanjen består av samlekort med heltinner og eit tilhøyrande sitat. Korta er delt inn i tre kategoriar; historiske heltinner (gul logo), samtidsheltinner (oransje logo) og fiktive heltinner (lilla logo). Bachelorprosjekt.
Kampanjen består av samlekort, plakat og nettstad.

Foto: samlekort Foto: samlekort foto: plakat Foto: nettside